Publicatiegegevens van de ANBI

1. Stichting A Coach 4 Life staat ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 57004064

2. RSIN/fiscaal nummer: 852398177

3. Contactgegevens: Hogeweg 12 3841KV Harderwijk

4. Bestuurssamenstelling: Steven van den Brink (voorzitter), Marco Kampert (penningmeester) en Martijn Blaauw (secretaris).

5. Hoofdlijnen beleidsplan: we voeren coachingstrajecten uit, geven onderwijs, houden spreekbeurten en conferenties en ondersteunen projecten die bijdragen aan onze doelstelling (zie punt 7). We verwerven onze middelen door het verkrijgen van giften. Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de oprichtster onder toeziend oog van de voorzitter en penningmeester. Een administratiekantoor stelt de jaarlijkse financiële verantwoording op. Het vermogen wordt besteed aan activiteiten die binnen het doel van de stichting vallen, zoals projecten die we ondersteunen en kosten die we daarvoor maken (reiskosten e.d.).

6. Beloningsbeleid: oprichtster en bestuurders genieten voor hun werkzaamheden geen beloning.

7. Doelstelling: Hulp bieden aan de meest kwetsbaren van de samenleving door het uitdragen en praktisch maken van het Evangelie. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door hulp te bieden op spirituele en paranormale beurzen; het uitvoeren van coachingstrajecten, genezings- en herstelprogramma’s; het organiseren en geven van workshops en trainingen; het schrijven en uitgeven van ondersteunende literatuur/cursusmateriaal; het financieren en uitvoeren van projecten waarmee zwakke en kwetsbare mensen een betere kwaliteit van leven krijgen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

8. Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen we u naar het sociaal jaarverslag 2013, het sociaal jaarverslag 2014, het sociaal jaarverslag 2015, het sociaal jaarverslag 2016, het sociaal jaarverslag 2017 , het sociaal jaarverslag 2018, het sociaal jaarverslag 2019   en het sociaal jaarverslag 2020, het sociaal jaarverslag 2021 , het sociaal jaarverslag 2022 en het sociaal jaarverslag 2023.

9. Lees hier het Financieel jaarverslag 2013, het Financieel jaarverslag 2014, het Financieel jaarverslag 2015, het Financieel jaarverslag 2016, het Financieel jaarverslag 2017 , het Financieel jaaroverzicht Stichting a Coach 4 Life 2018, het Financieel jaaroverzicht Stichting A Coach 4 Life 2019. het Financieel jaaroverzicht Stichting a Coach 4 Life 2020, het Financieel jaaroverzicht Stichting a Coach 4 Life 2021 , en het Financieel jaaroverzicht Stichting a Coach 4 Life 2022 en het Financieel jaaroverzicht Stichting a Coach 4 Life 2023.