Steun ons met een gift!

picture-280-steunpicture-280-steun2picture-280-steun3

Dankzij jouw financiele steun zijn wij in staat de levensveranderende boodschap van Jezus Christus te brengen en coaching, begeleiding en praktische hulp te bieden aan hen die dat zelf niet kunnen betalen.

We zijn dankbaar voor je bijdrage op NL 78 INGB 0007 8032 36
t.n.v. Stichting A Coach 4 Life te Harderwijk.

Onze stichting is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het voordeel daarvan is dat je giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Bekijk hier het standaardformulier kleine ANBI’s met de gegevens van onze stichting.